Tag: podręczniki Nowej Ery

Lider na rynku wydawniczym

Lider na rynku wydawniczym

Niełatwo jest napisać dobry podręcznik, który będzie nie tylko przemyślany w warstwie merytorycznej, ale także atrakcyjny w odbiorze dla młodego człowieka. Z tego powodu warto wybierać publikacje naukowe tworzone przez renomowane wydawnictwa zatrudniające najwyższej klasy ekspertów w poszczególnych dziedzinach wiedzy. Nowa Era podręczniki produkuje już od wielu lat i w tym czasie zdołała zdobyć zaufania nauczycieli i dyrektorów szkół oraz sympatię rodziców i dzieci. Publikacje tego wydawnictwa doskonale przygotowują do egzaminów państwowych na wszystkich etapach edukacji – zarówno do egzaminu ósmoklasisty, jak i do matury. Co więcej, Nowa Era podręczniki konstruuje w taki sposób, by nie tylko przerobić podstawę programową, ale również zainteresować uczniów danym tematem w większym stopniu, tak by sami chcieli poszerzać swoją wiedzę i szukali samodzielnie informacji na poszczególne tematy.

Nowoczesne nauczanie

Nowa Era podręczniki przygotowuje dla wszystkich etapów edukacyjnych. W ofercie wydawnictwa można znaleźć książki przeznaczone do nauczania zintegrowanego (klasy I-III), jak i do klas IV-VIII oraz do liceów, techników i szkół branżowych. Dzięki temu autorzy poszczególnych pozycji mogą rozkładać materiał w taki sposób, by zachować pewną ciągłość edukacyjną i w podręcznikach dla starszych klas odwoływać się do treści poruszanych podczas wcześniejszych lat edukacji. Praca w ten sposób sprawia, że materiał przyswajany jest dużo łatwiej i zostaje przez uczniów zapamiętany na dłużej, co wydaje się szczególnie istotne. Nowa Era podręczniki drukuje nie tylko w wersji papierowej. Wydawnictwo wielką wagę przykłada do stosowania najnowszych metod nauczania, dlatego też z poszczególnymi podręcznikami skorelowane są lekcje online, tablice interaktywne czy internetowe zeszyty ćwiczeń oraz karty pracy. Fakt, że Nowa Era korzysta z tak licznych metod pracy, przekłada się na to, że uczniowie potrafią później posługiwać się różnymi mediami i źródłami informacji.

Atrakcyjne treści

Warto zaznaczyć, że Nowa Era podręczniki pisze w taki sposób, by były one jak najbardziej atrakcyjne dla uczniów (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era). Z tego powodu autorzy publikacji Nowej Ery umieszczają w nich wiele:

  • ilustracji
  • infografik 
  • tekstów źródłowych
  • projektów do samodzielnego wykonania.

Proponowanie tak różnorodnych metod pracy zachęca dzieci i młodzież do poszukiwania różnych źródeł wiedzy na własną rękę i uczy odpowiedzialności za własną edukację. Podręczniki Nowej Ery pomagają więc w kształceniu nowoczesnych obywateli, którzy potrafią korzystać nie tylko z wiedzy książkowej.

Szkoła zdjęcie pressfoto - pl.freepik.com